​Muut ammatilliset julkaisut


 ​
Palmgrén J, Julkisen terveyden- ja lääkehuollon johtaminen sekä kannattavuuslaskennan hyödyntäminen johtamisen välineenä. eMBA-tutkielma. Tampereen teknillinen yliopisto, Pori 2013

Nurmi L, Kannustejärjestelmä sairaanhoidollisten palveluiden julkisessa liikelaitoksessa. eMBA-tutkielma. Tampereen teknillinen yliopisto, Pori 2013

Laine K, Koivunen M, Suominen T. Hoitajien ja hoitotyön johtajien kokemuksia langattoman tekniikan käytöstä sairaaloissa - kirjallisuuskatsaus. Premissi 2010;6;44-51

 
Palmgrén Joni, sairaala-apteekkari
Nurmi Liisa, henkilöstöpäällikkö, SataDiag hallinto
Laine Katja, osastokoordinaattori, ylihoitaja, kliininen kemia

Päivitetty: 9.10.2020 14:52